Energetikai megoldások a négyzeten!
LEGFRISSEBB HÍREINK

Kis és középvállalkozások energiamegtakarítását segítő projekt

Az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja által...

Konzultáció az okosépület-mutatóról

Termékei energiahatékonyságának fejlesztését tervezi a Rockwool csoport, amely...

LEGÚJABB CIKKEINK

Árampiac Augusztus 28 Kiadvány: Nrgreport.com Évi 48,8 százalékos növekedés - ez lehet következő aranybánya

A befektetők aranybányája lesz Írország - írja egy friss elemzés, mert bár a szigetország az utóbbi években egyáltalán nem bánt rosszul a...

Augusztus 29. Kiadvány: Népszava Mészárosék felé folyik az áram is

Az E.ON és RWE németországi gigaügylete nyomán a hazai lakossági áramszolgáltatás négyötöde új kézbe kerülhet. A fő esélyes az állam, de...

Energetikai szakreferens biztosítása

Energetikai szakreferens biztosítása

 

Az Európai Unió, és tagjaként hazánk is nagy figyelmet fordít az energiafelhasználás csökkentésére, az energiafelhasználás hatékonyabbá tételére. Ennek érdekében az EU 2012/27/EU direktívája, valamint a hazai szabályozásban a 2015. évi LVII. energiahatékonyságról szóló törvény VIII. fejezete (AZ ENERGETIKAI AUDITÁLÁS) és a törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet III. fejezete (AZ ENERGETIKAI AUDITRA ÉS AZ ENERGETIKAI AUDITOROKRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK) szabályozása alapján:

  • „A nagyvállalat tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni” (2015. évi LVII. 22. § (1)), azonban
  • „Mentesül a kötelező energetikai auditálás alól az a nagyvállalat, amely az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet. Ebben az esetben a nagyvállalat köteles négyévente megküldeni a Hivatal részére az érvényes tanúsítványt.” (2015. évi LVII. 22. § (2)).

 

A fenti törvény és annak végrehajtási rendelete 2016.12.21-től változik. Több változás közül a következőkre mindenképpen szeretnénk felhívni a figyelmét:

A 2016. évi CXXXVIII. törvény értelmében minden gazdálkodó szervezet, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

a) 400 000 kWh villamos energiát, vagy
b) 100 000 m 3 földgázt, vagy
c) 3 400 GJ hőmennyiséget,

(a gazdálkodó szervezettől független) energetikai szakreferens igénybevételére köteles.

A szakreferens bejelentése 2016. december 21-től kötelező az érintett gazdálkodó szervezetek számára a MEKH (Hivatal) irányába. A Hivatal 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása miatt.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16191.pdf

 

Cégünk, az ENERGIQ Kft. az NRG AUDIT GROUP tagjaként rendelkezik az érintett szabályozásokban előírt szakértelemmel, jogosultsággal mind az energiaaudit lebonyolításához, mind az EN ISO 50001 szabvány szerinti rendszer kiépítéséhez, valamint a szakreferensi munka elvégzését is vállalni tudjuk.

 

SZAKREFERENS:

Energetikai szakreferens természetes személy vagy gazdálkodó szervezet lehet.

 

Energetikai szakreferens az a természetes személy lehet, aki

a) rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel;

b) rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal;

c) az energetikai auditori szakmai vizsgát teljesítette.

A természetes személy energetikai szakreferensnek éves továbbképzésen kell részt vennie és ötévente szakmai megújító vizsgát kell tennie.

A gazdálkodó szervezet energetikai szakreferensnek akkor minősül, ha vele az energetikai szakreferensi tevékenység végzésére jogosult (alkalmas) természetes személy munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll.

A szakreferens alkalmasságának ellenőrzése a bejelentő kötelezettsége.

 

SZAKREFERENS FELADATAI:

a) szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,

b) javaslatokat fogalmaz meg energia hatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,

c) gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,

d) az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,

e) összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,

f ) ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.